Perfil do usuário

Dean Wooldridge

Resumo da Biografia

Vi erbjuder nu botox behandling på medicinsk grund i både Göteborg och Stockholm.Vi behandlar migrän, spänningshuvudvärk, kronisk muskelvärk, överdriven svettning, tandgnissling/pressning. Mottagning sker i Prinsgatans Specialistkliniks i Göteborg

Official Website: www.adelestetik.se